Τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα τη λίμνη Αράλη.