Αειφορία |Ευαισθητοποίηση | Κινητοποίηση | Περιβάλλον στην Παγκόσμια Εκπαίδευση

Το έργο SAME World είναι το αποτέλεσμα της ευρείας συνεργασίας διαφόρων ευρωπαϊκών φορέων, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί φορείς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και μια Κοινοπραξία διαδικτυακών Πανεπιστημίων. Το έργο αυτό γίνεται πραγματικότητα συνδυάζοντας προσπάθεια, ενέργεια και ιδέες, με στόχο την ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών γύρω από θέματα Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης, Κλιματικής Αλλαγής και Περιβαλλοντικής Μετανάστευσης.

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» είναι ο εθνικός συντονιστής του έργου SAME World για την Ελλάδα. Έχει αναλάβει την ανάπτυξη και λειτουργία Ψηφιακού Παρατηρητηρίου κατά της Περιβαλλοντικής Αδικίας, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού καλών πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Το Eκπαιδευτικό πακέτο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε τρία θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη, Κλιματική Αλλαγή και Περιβαλλοντική Μετανάστευση.
Πρόσβαση στο Eκπαιδευτικό πακέτο : http://edu-kit.sameworld.eu/
Εμφανίζεται το παρακάτω μενού: Επιλέγουμε το edu-kit
 same-1
Εμφανίζεται το παρακάτω μενού: Επιλέγουμε το το εικονίδιο σύνδεσης πάνω δεξιά (απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού για να έχουμε πρόσβαση στο πακέτο).
 same-2