Αρχείο για "16 Φεβρουαρίου 2016"

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

P Agaiou e-learningΠρογράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα εξ αποστάσεως Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεχίζουν με εξαιρετική επιτυχία για συνεχόμενη χρονιά να παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης ή/και εξέλιξης στον εργασιακό χώρο, αλλά και εναλλακτικές ευκαιρίες προσωπικής εκπαίδευσης/επιμόρφωσης μέσα από την αξιοποίηση των βασικών πλεονεκτημάτων τους: Διδασκαλία από αναγνωρισμένους Καθηγητές Πανεπιστημίου και εξειδικευμένους επαγγελματίες, αυτονομία στο χρόνο μελέτης, ασύγχρονη μάθηση υποστηριζόμενη από τηλεδιασκέψεις, έναρξη μαθημάτων καθόλη τη διάρκεια του έτους, διαρκής εκπαιδευτική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη σε όλο το διάστημα της εγγραφής και της επιμόρφωσης σας, αθροιστικές εκπτώσεις έως 25%, δυνατότητα τμηματικής καταβολής διδάκτρων.
Όλες οι Διδακτικές Ενότητες των Προγραμμάτων της Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων προσφέρονται πλέον και μεμονωμένα μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου όπου και υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης ατομικού φακέλου επιμόρφωσης (portfolio).
Πληροφορίες στο σύνδεσμο: http://e-epimorfosi.aegean.gr/

Ελληνική Εταιρία Προστασία της Φύσης – 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Η μουσική των παλιών μετάλλων»

EEPF4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο

με θέμα «Η μουσική των παλιών μετάλλων» και Έκθεση Δημιουργιών από παλιά μεταλλικά αντικείμενα ή/και από εξαρτήματά τους.

Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, Οδός Πειραιώς.
Χρόνος διεξαγωγής: Σάββατο 9 Απριλίου 2016.
Σε ποιους απευθύνεται το Συνέδριο: Απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα εργαστούν με τη βοήθεια των δασκάλων τους και με οδηγίες από Επιτροπή της ΕΕΠΦ και θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους στο Συνέδριο.
Συμμετοχή στο Συνέδριο: Κάθε σχολική ομάδα που θα επιλεχθεί για να παρουσιάσει την εργασία της, θα εκπροσωπηθεί από 1-2 εκπαιδευτικούς και 1-5 μαθητές/τριες. Συνολικά, θα συμμετέχουν 120-140 μαθητές και εκπαιδευτικοί (90-100 μαθητές/τριες και 30-40 εκπαιδευτικοί). Επιπλέον, ως παρατηρητές μπορούν να συμμετάσχουν έως 30 μαθητές από την κάθε σχολική ομάδα.
Υποβολή εργασιών για κρίση; Μέχρι 10 Μαρτίου του 2016.
Επιτροπή θα κρίνει τις εργασίες και θα επιλέξει τις καλύτερες με βάση το αν εμπίπτουν στις θεματικές ενότητες, την πρωτοτυπία τους, την αρτιότητα παρουσίασης.
Τρόποι παρουσίασης εργασιών: Προφορική ανακοίνωση (Power Point), Αναρτημένη ανακοίνωση (Poster), ταινία, δραματοποίηση, παιχνίδι… ή άλλος πρωτότυπος τρόπος παρουσίασης.
Έκθεση Δημιουργιών: Παράλληλα με τις ανακοινώσεις, θα υπάρξει έκθεση κατασκευών από παλιά μεταλλικά αντικείμενα ή/και τα εξαρτήματά τους, από τους μαθητές.
Κάθε σχολείο μπορεί -ανεξάρτητα από το αν θα συμμετάσχει με αντιπροσωπεία στο Συνέδριο- να συμμετάσχει στην έκθεση με έως και 2 δημιουργίες, για κάθε μια από τις οποίες θα πρέπει να σταλεί απαραίτητα φωτογραφικό υλικό σε υψηλή ανάλυση (300 dpi), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: education@eepf.gr, μέχρι 10 Μαρτίου του 2016.

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΕΠΦ, στο e-mail: education@eepf.gr, τηλέφωνο: 210-3224944 (εσωτερικό 104, κα Χριστίνα Θεοδωρίκα), FAX: 210-3225285, σημειώνοντας «Για το Μαθητικό Συνέδριο».

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων