Επιμορφωτικό Θεματικό Σεμινάριο σε συνεργασία με το ΚΠΕ Λαυρίου και με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και Πειραιά «Ομιλώντας Γεωλογικά» ΚΠΕ Λαυρίου , 27 & 28 Νοεμβρίου 2015
Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας σε συνεργασία με τη Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας και τη Μ.Κ.Ο. Aeiforum, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Unesco «Σήμα Αειφόρου Σχολείου και Δείκτες Αειφόρου Σχολείου»
5ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου, 9 Νοεμβρίου 2015
Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας «Το καφέ της αειφορίας» Γυμνάσιο της Ελληνογαλλικής Σχολής Άγιος Ιωσήφ, 31 Οκτωβρίου 2015