Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2015-2016 εγκρίθηκαν σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ 23203/18-12-2015

Απόφαση έγκρισης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016

Απόφαση έγκρισης λοιπών Προγραμμάτων Α.Υ.-Π.Ε.-Π.Θ. σχολικού έτους 2015-2016