Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σικυωνίων στα πλαίσια της έναρξης του Εθνικού Θεματικού Δικτύου με τίτλο «Άμπελος… Ελλ-Οίνων αγαθόν» (αρ. Πρωτ. 182555/Δ2/12-11-2015 Απόφαση Υ.Π.Π.Ε.Θ.), θα συντονίσει για τα επόμενα δυο σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 τη λειτουργία του και προσκαλεί ως συντονιστικός φορέας, τις σχολικές μονάδες της χώρας να δηλώσουν συμμετοχή.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο για το σχολικό έτος 2015-2016 θα πρέπει:
α) να υλοποιήσουν την τρέχουσα σχολική χρονιά ομοθεματικό πρόγραμμα Π.Ε. σύμφωνα με την αρ. 178852/ΓΔ4/06-11-2015 εγκύκλιο σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων,

β) να συμπληρώσουν και να αποστείλουν άμεσα τη σχετική επισυναπτόμενη αίτηση στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και γ) να κοινοποιήσουν την αίτησή τους με ηλεκτρονική αίτηση στο Κέντρο μας που θα βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο (link)   http://goo.gl/forms/bpJt2G7mdR