Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μακρινίτσας, στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις δια βίου μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, και στο πλαίσιο των δράσεών του ως συντονιστικός φορέας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» και το Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας ως συνεργαζόμενο στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο στις 29, 30 και 31 Ιανουαρίου 2016, με θέμα:

«Διαβαίνοντας τα Πετρογέφυρα στο χώρο και στο χρόνο».

Το Σεμινάριο απευθύνεται:
Σε 40 εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι προέρχονται από σχολεία που ανήκουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας», και θα υλοποιηθεί στους χώρους του Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας.
Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου προβλέπεται να περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος (Παρασκευή απόγευμα) και δράσεις σε Πετρογέφυρα του Δήμου Ελασσόνας καθώς και εργαστήρια με εκπαιδευτικό χαρακτήρα το Σάββατο και την Κυριακή.
Συγκεκριμένα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής ένας (1) τακτικός και ένας (1) αναπληρωματικός εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο που συμμετέχει στο δίκτυο (σύμφωνα με την αίτηση ένταξης). Σε περίπτωση που δε συμπληρωθεί ο αριθμός των τακτικών εκπαιδευτικών θα καλυφθεί από τους αναπληρωματικούς.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μέχρι την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και να την κοινοποιήσουν παράλληλα στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας (στο fax: 24280-90010 ή στο e-mail: mail@kpe-makrin.mag.sch.gr).