Εγκρίνεται η πρωτοβουλία «Σήμα Αειφόρου Σχολείου» της ΜΚΟ Αειφόρουμ και της Έδρας UNESCO ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που απευθύνεται σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016.
Η πρωτοβουλία αφορά την πιστοποίηση των σχολείων με το «Σήμα Αειφόρου Αιγαίου» από την Έδρα UNESCO του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και την ΜΚΟ Αειφόρουμ, σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO.
Το σχολείο που εκπληρώνει τους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου και στα τρία πεδία (Παιδαγωγικό, Κοινωνικό/Οργανωσιακό και Περιβαλλοντικό) πιστοποιείται με το Σήμα Αειφόρου Σχολείου και του χορηγείται σχετική βεβαίωση και σημαία με το Σήμα Αειφόρου Σχολείου.

Έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.