Για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό του επιμορφωτικού έργου του τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το επόμενο σχολικό έτος, με σκοπό να καλυφθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών ως προς την ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων, παρακαλούμε να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά έως τις 19 Ιουνίου 2015 (Παράταση υποβολής) το ερωτηματολόγιο απολογιστικών στοιχείων και εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τομείς επιμόρφωσης:

α. από τους συντονιστές των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Ερωτηματολόγιο συντονιστών Εκπαιδευτικών σε προγράμματα Π.Ε. 2014-2015
 
β. από τους συμμετέχοντες στην παιδαγωγική ομάδα των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Ερωτηματολόγιο συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών σε προγράμματα Π.Ε. 2014-2015
 
Έγγραφο του Τμήματος Π.Ε.