Το Αττικό Φυτωριακό Πάρκο «The Garden Mall» είναι ένα τεχνητό δάσος μέσα στον αστικό ιστό στο Κορωπί, με αγροτικές εφαρμογές το οποίο μπορεί να δεχθεί επισκέψεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Η είσοδος των μαθητών για επίσκεψη στο Αττικό Φυτωριακό Πάρκο είναι ελεύθερη.
Περισσότερες πληροφορίες : www.attikofytoriakoparko.gr και www.thegardenmall.gr
E-mail: tani@attikofytoriakoparko.gr και tani@thegardenmall.gr
Τηλέφωνο 210-9654914

Έγγραφο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.