Έγκριση του προγράμματος «Ενημέρωση – Επικοινωνία» για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το πνεύμα του εθελοντισμού και του ανθρωπισμού, της αγάπης και της προσφοράς στο συνάνθρωπο. Το πρόγραμμα υλοποιείτε από τη Διεύθυνση Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για το σχολικό έτος 2014-2015.

Εγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.