Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνδιοργανώνει επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας & Ανατολικής Αττικής, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το Σάββατο 23 Μαϊου 2015 από τις 9.30 έως τις 13.30, με τίτλο :

 «Υγρότοπος Βραυρώνας : συνύπαρξη φύσης και πολιτισμού»

 Το σεμινάριο απευθύνεται σε 46 εκπαιδευτικούς των παραπάνω Διευθύνσεων , ως εξής : 12 από κάθε μία από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Α΄/θμια & Β΄/θμια Β΄ Αθήνας και Α΄/θμια Ανατολικής Αττικής και 10 από τη Β΄/θμια Γ΄Αθήνας.  Το σημείο συνάντησης είναι ο χώρος στάθμευσης του Μουσείου Βραυρώνας.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 18-05-2015 και ώρα 12.00μ.μ.

Έγγραφο του Τμήματος Π.Ε.