Η Γραμματεία Πολιτισμού του Δήμου Βελιγραδίου και το Παιδικό Πολιτιστικό Κέντρο Βελιγραδίου διοργανώνουν τον 17ο Διεθνή Διαγωνισμό Σχεδίου και Ζωγραφικής «Jογ of Europe».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και περιλαμβάνει κατηγορίες Γυμνασίου και Λυκείου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών στον διαγωνισμό είναι η 1η Ιουλίου 2015.

Τα έργα θα αποσταλούν στην ταχυδρομική διεύθυνση: Decji kulturni centar Beograd, Takoνska 8, 11000 Belgrade, Serbia. Θα δοθούν βραβεία στην κατηγορία Γυμνασίου (μαθητές ηλικίας 13,14 και 15 ετών) και στην κατηγορία Λυκείου (μαθητές ηλικίας 16,17 και 18 ετών). Ειδικά βραβεία θα δοθούν σε καθηγητές Καλλιτεχνικών για καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην καλλιέργεια και την ανάδειξη της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας των μαθητών.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.