« Έγκριση υλοποίησης παρεμβάσεων από τη Let’s Go Green » σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης υπό τους εξής όρους:

α) να εξασφαλιστεί οπωσδήποτε η ανωνυμία των μαθητών που δεν δύνανται να καλύψουν το οικονομικό κόστος της συμμετοχής τους και
β) με την απουσία οποιασδήποτε εμπορικής ή διαφημιστικής δραστηριότητας κατά την διεξαγωγή του προγράμματος.
 
Οι παρεμβάσεις έχουν στόχο την υλοποίηση εργαστηρίου κομποστοποίησης.
Η έγκριση δίδεται για το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015.

Έγγραφο έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.