Το Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης Χίου συντονίζει το Εθνικό θεματικό Δίκτυο Π.Ε

«Όταν η Φύση Δημιουργεί…Πολιτισμό»

το οποίο ιδρύθηκε και εγκρίθηκε η λειτουργία του για τα σχολικά. έτη 2013-14 και 2014 -15 στις 23/05/13 με το υπ’αρ. Πρωτ. 70221/Γ7 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ (Τμήμα Β΄) του Υ.ΠΑΙ.Θ και σχετικό έγγραφο της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ ( Τμήμα Β΄) του Υ.ΠΑΙ.Θ 175488 / Γ7 19 -11-13).
Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε τα σχολεία και τις σχολικές ομάδες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυό μας, για το σχολικό έτος 2014-15 να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα αίτησης και το πρωτόκολλο συνεργασίας.
Η αίτηση αφορά σχολεία που επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο και η διάρκειά της θα αφορά το σχολικό έτος 2014-15.
Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να ενταχθούν πρέπει να στείλουν την αίτησή τους στην υπεύθυνη Π.Ε. το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 22 Ιανουάριου 2015.
 
Έγγραφο του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου
Νέα Αίτηση Συμμετοχής για Σχολεία 2013-2015
Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου