Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υποστήριξης των καθηγητών που αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συνεργάζεται με το ΚΠΕ Αργυρούπολης και με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄& Δ΄ Αθήνας και Πειραιά, για τη διοργάνωση τριήμερου σεμιναρίου συνολικής διάρκειας είκοσι μίας  (21) διδακτικών ωρών, την Πέμπτη 26, Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015 με θέμα :

«Δομή, διαχείριση, διαταραχές οικοσυστημάτων και ποιότητα ζωής: α) παράκτια οικοσυστήματα, β) δασικά οικοσυστήματα»

Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί των αντιστοίχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεκαπέντε από κάθε διεύθυνση.
Σε περίπτωση που κάποια διεύθυνση δεν καλύψει τον αριθμό των εκπαιδευτικών που της αντιστοιχεί, ο αριθμός θα καλυφθεί από τους αναπληρωματικούς των άλλων διευθύνσεων.
Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο, θα επιλεγούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
  • να υλοποιούν (οπωσδήποτε) πρόγραμμα Π.Ε. στα Σχολεία τους τη φετινή σχολική χρονιά,
  • να μην έχουν επιμορφωθεί στα ίδια θέματα στο ΚΠΕ Αργυρούπολης και
  • να συμμετέχουν σε ένα από τα θεματικά δίκτυα του ΚΠΕ Αργυρούπολης.

Οι εργασίες του σεμιναρίου θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Αργυρούπολης.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική  Φόρμα συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 27-01-2015

Έγγραφο του τμήματος Π.Ε.