Η 5η Δεκεμβρίου ορίστηκε το 1985 από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως Διεθνής  Ημέρα του Εθελοντισμού προς τιμήν των εθελοντών που ενεργοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Η μέρα αυτή αποτελεί αφορμή για την οργάνωση εθελοντικών δράσεων με σκοπό την κινητοποίηση νέων ανθρώπων για προσφορά εθελοντικής εργασίας.

Τα τελευταία χρόνια η Ορνιθολογική  οργανώνει την ημέρα αυτή εθελοντικές δράσεις στο Πάρκο Τρίτση, μέσω των οποίων ενεργοποιούνται εθελοντές, σχολεία, σύλλογοι και άλλοι φορείς και προσπαθεί να δώσει το μήνυμα της ενεργοποίησης για την  προστασία του περιβάλλοντος, των πουλιών και των βιοτόπων τους.

Οι φετινές δράσεις απευθύνονται και σε εκπαιδευτικούς και μαθητές  και περιλαμβάνουν:
  1. Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ώρες 9:00-13:00: Ενημέρωση για τον εθελοντισμό και μία συμβολική εθελοντική δράση στο Πάρκο για όλα τα σχολεία που θα μας επισκεφθούν στα πλαίσια του τρέχοντος εκπαιδευτικού προγράμματος.
  2.  Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, ώρες 11:00-14:00 δύο δράσεις:
α. Συνεργασία με τους «Φίλους του Πάρκου» και άλλους φορείς κυρίως για καθαρισμούς σε όλη την έκταση του Πάρκου και στις λίμνες. Στη δράση έχει ήδη δηλώσει συμμετοχή περιβαλλοντική ομάδα από Λύκειο και Γυμνάσιο της περιοχής. Ραντεβού κατόπιν συνεννόησης στις 11:00 στο Κέντρο Ενημέρωσης της Ορνιθολογικής (είσοδος από εργατικές πολυκατοικίες-τέρμα οδού Σπύρου Μουστακλή). Μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 5 σχολικές ομάδες.
β. Τη μέρα αυτή η Ορνιθολογική διοργανώνει παράλληλες εκδηλώσεις με τίτλο «Παίζω και Πετώ» και θέμα την γνωριμία με τα πουλιά στο Πάρκο.  Οι εκδηλώσεις  είναι ανοιχτές στο κοινό, απευθύνονται σε ενήλικους και παιδιά όλων των ηλικιών, ξεκινούν με σεμινάριο αναγνώρισης πουλιών στην αίθουσα ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ με ώρα έναρξης 11:00 και συνεχίζονται με παρατήρηση πουλιών με τηλεσκόπια και κιάλια.
 
3. Συνεργασία για εθελοντική δράση σε άλλη ημερομηνία αποκλειστικά για μαθητικές τάξεις και περιβαλλοντικές ομάδες Γυμνασίων και Λυκείων. Η δράση  θα περιλαμβάνει κυρίως καθαρισμούς λιμνών, φυτεύσεις και τοποθέτηση ξύλινων φωλιών για πουλιά. Επίσης περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση των λειτουργιών, της περιβαλλοντικής και κοινωνικής  αξίας του Πάρκου και της συμβολής των εθελοντικών δράσεων στην προστασία της βιοποικιλότητας. Μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 50 μαθητές κάθε φορά.
 
Δήλωση συμμετοχής σε εθελοντικές δράσεις
 
Επικοινωνία – Δηλώσεις συμμετοχής:
Σπύρος Ψύχας
Τηλ. 6974510976 και 210 8228704 εσωτ. 106
E mail: spsychas@ornithologiki.gr  και park@ornithologiki.gr