Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2014-2015 εγκρίθηκαν σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ 24005/31-10-2014

Απόφαση έγκρισης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015(Ανακοινοποίηση στο ΟΡΘΟ)