Το έργο GreeNET στηρίζεται οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Lifelong Learning Programme’ και 
φιλοδοξεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην δημιουργία μίας καθολικής προσέγγισης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγοντας καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές και σενάρια, σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τα πράσινα επαγγέλματα, εμπνέει τη δημιουργία νέων καλών πρακτικών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα, δημιουργεί και εκπαιδεύει ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο εκπαιδευτικών μέσα από παιδαγωγικές δράσεις, διαγωνισμούς και επιμορφωτικά σεμινάρια, για να στηρίξει τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την επιλογή και τη χρήση στην τάξη εξαίρετων πρακτικών και εκπαιδευτικών σεναρίων σχετικών με την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Πληροφορίες στο σύνδεσμο : http://greenet.ea.gr/greenet-consortium

Ο εκπαιδευτικός διαγωνισμός ‘AGRO Web: τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής μου’ έχει ως στόχο να εμπνεύσει τους μαθητές και να τους ωθήσει να εμπλακούν σε δραστηριότητες που αφορούν στην σύνδεση της αγροτικής παραγωγής και  της επιχειρηματικότητας. (http://agroweb.ea.gr/ )

Summer School : Environmental Education and the World of Work 13-18 July 2014 (organized by Ellinogrmaniki Agogi in the framework of the Eramus+ Programme and is supported by the GreeNET and ENTREDU projects, which are financed by the European Commission)

The Environmental Protection and the World of Work summer school brought together two separate worlds: the environmental protection and the development of competencies and creativity linked to environmental protection. The aim of the course was to address the increasing necessity to develop an integrative approach in environmental sciences and green careers counseling, and thus build a bridge between the academic knowledge and the more practical aspects of entrepreneurship.

http://www.entredu.eu/sites/all/themes/interior/images/header_bg.jpg
ENTREDU
A world of outstanding approaches regarding entrepreneurship education and training
http://www.entredu.eu/
 

GreeNET
Drawing a greener tomorrow
http://www.greenet-education.eu/greenet/
 
Home
Open Discovery Space
A socially-powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning resources
http://www.opendiscoveryspace.eu/
http://www.inspiring-science-education.eu/sites/all/themes/ise_blocks/logo.png
 
Inspiring Science Education
Providing access to inspirational digital resources and learning opportunities
http://www.inspiring-science-education.eu/
 
 
The YEDAC Project Logo
 A globally competitive economy demands a more entrepreneurial culture across Europe. Especially young Europeans need to be more inspired and develop their entrepreneurial mindset. The YEDAC project (Young Entrepreneurship Developing in Action) has developed a didactic model and a set of teaching tools aimed at teachers and students in lower secondary schools all over Europe to promote entrepreneurship.
http://www.yedac.eu/
 
Summer School 13-18 July 2014 : Environmental education in secondary schools in Greece, Varvara Petridou Mechanical Engineer, Geologist, MSc Oceanography
 
Photo Album “Environmental Protection and the World of Work” ,Summer School Programme, July 13th – July 18th 2014, Marathon, Attica, Greece