ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2003

Το Πανεπιστήμιo Πειραιώς – Κέντρο Ερευνών σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) πραγματοποιούν το Επαγγελματικό Πρόγραμμα CSAP (Certified Systemic Analyst Professional), το οποίο απονέμει το CSAP Επαγγελματικό Τίτλο Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Professional Post-Graduate Certification). Το CSAP είναι πιστοποιημένο από το Δημόσιο (ΚΠ 328) και κατά ISO 9001. To CSAP επιπλέον ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατά το ISO 17024.

Προσφέρονται Μόρια Δημοσίου Διοικητικής Εξέλιξης
Διαλέξεις μόνο Σάββατο πρωί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Δυνατότητα παρακολούθησης και από απόσταση LIVE – Ελλάδα και αλλοδαπή
Αιτήσεις για το νέο κύκλο σπουδών