Αρχείο για "25 Ιουλίου 2014"

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – e-learning Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης

Μεταπτυχιακό στο Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνεχίζει και φέτος με εξαιρετική επιτυχία την υλοποίηση καινοτόμων e-learning Επιμορφωτικών Προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής. Τα μαθήματα προσφέρονται εξ αποστάσεως και απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους/-ες λυκείου. Διδάσκουν σε αυτά ή/και συμμετέχουν με εκπαιδευτικό υλικό, μέλη ΔΕΠ και άλλοι ειδικοί επιστήμονες/ισσες του Πανεπιστημίου μας και άλλων Α.Ε.Ι της χώρας ή του εξωτερικού.

Προσφέρονται 24 Κατευθύνσεις/Επιστημονικά Πεδία στις οποίες εντάσσονται οι Διδακτικές Ενότητες και τα Προγράμματα που προσφέρει το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Το Πρόγραμμα αποτελεί μια σύνθεση Διδακτικών Ενοτήτων που παρέχει σφαιρική και ολοκληρωμένη επιμόρφωση σε ένα γνωστικό πεδίο.
Η Διδακτική Ενότητα είναι ένα ολοκληρωμένο «μάθημα» που παρέχει επιμόρφωση σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
Μπορεί να προσφέρεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
-Αυτοτελώς
-Ως μέρος ενός Προγράμματος
-Και Αυτοτελώς και ως μέρος ενός Προγράμματος
 
Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο : e-epimorfosi.aegean.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Κέντρο Ερευνών – Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2003

Το Πανεπιστήμιo Πειραιώς – Κέντρο Ερευνών σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) πραγματοποιούν το Επαγγελματικό Πρόγραμμα CSAP (Certified Systemic Analyst Professional), το οποίο απονέμει το CSAP Επαγγελματικό Τίτλο Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Professional Post-Graduate Certification). Το CSAP είναι πιστοποιημένο από το Δημόσιο (ΚΠ 328) και κατά ISO 9001. To CSAP επιπλέον ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατά το ISO 17024.

Προσφέρονται Μόρια Δημοσίου Διοικητικής Εξέλιξης
Διαλέξεις μόνο Σάββατο πρωί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Δυνατότητα παρακολούθησης και από απόσταση LIVE – Ελλάδα και αλλοδαπή
Αιτήσεις για το νέο κύκλο σπουδών
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων