Το ΚΠΕ Μελίτης-Βεύης σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, στα πλαίσια  του Έργου  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο–Ε.Κ.Τ.)  και από εθνικούς πόρους, διοργανώνουν τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την επαγγελματική ομάδα των Εκπαιδευτικών όλης της χώρας εκτός (Κρήτης, Αττικής, Πελοποννήσου, και όλων των νησιών της χώρας), που συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο «Τουρισμός και Περιβάλλον»,

με τίτλο: ««Ταξιδεύοντας με το νου και την ψυχή…. για ένα Αειφόρο τουρισμό».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2, το Σάββατο 3  και την Κυριακή 4 Μαίου 2014.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  14 Μαρτίου 2014 στους Υπευθύνους Π.Ε.

Έγγραφο του ΚΠΕ Βεύης – Μελίτης