Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , συνδιοργανώνει στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, με το ΚΠΕ Αργυρούπολης και με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Α΄, Γ΄και Δ΄Αθήνας, τριήμερο επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο την Πέμπτη 6, την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014,  με θέμα :

«Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία από τη θεωρία στην πράξη με υποθέματα: α) «Ενέργεια – κυκλοφοριακό – ατμοσφαιρική ρύπανση», β) «Το νερό – Η θάλασσα» (λειτουργεί Εθνικό θεματικό δίκτυο) και γ) «Δάσος – Δασικές πυρκαγιές».

 Έμφαση θα δοθεί στην ενότητα «Ενεργοί πολίτες, συμμετοχικότητα στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων» που αποτελεί το θεματικό έτος της UNESCO τη φετινή σχολική χρονιά.

Το σεμινάριο απευθύνεται συνολικά σε εξήντα (60) εκπαιδευτικούς και από τις τέσσερις Δ/νσεις, δηλαδή δεκαπέντε (15) από κάθε μία.
Αν υπάρξουν κενά από οποιαδήποτε Δ/νση μπορούν να συμπληρωθούν από   εκπαιδευτικούς των άλλων Δ/νσεων που συμμετέχουν στο σεμινάριο. Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν θα επιλεγούν με προϋπόθεση την υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. στα Σχολεία τους σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.
Θα προηγηθούν εκπαιδευτικοί που δεν έχουν επιμορφωθεί στην Π.Ε. και εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα θεματικά δίκτυα του ΚΠΕ Αργυρούπολης. Θα επιλεγεί μόνον ένας (1) εκπαιδευτικός από κάθε σχολική μονάδα.
 
Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μόνον ηλεκτρονικά στο grpere@dide-v-ath.att.sch.gr
Καταληκτική ημερομηνία : Τετάρτη 05/02/14

Έγγραφο του Τμήματος Π.Ε.

Αίτηση συμμετοχής

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (Ενημέρωση 28/2/2014)

Πρόγραμμα Σεμιναρίου