Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προτίθεται να πραγματοποιήσει συναντήσεις εκπαιδευτικών που υλοποιούν ή συμμετέχουν σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  με τους εξής επιμέρους στόχους :

  • Την επικοινωνία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους
  • Την ανταλλαγή απόψεων, καλών πρακτικών
  • Την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων
  • Το δανεισμό βιβλίων και εκπαιδευτικών πακέτων με υλικό που αφορά τα προγράμματα που υλοποιούνται στα σχολεία

 Στις ενημερωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών μπορούν να λάβουν μέρος όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν (θεμιτό είναι να συμμετάσχει τουλάχιστον ένας ανά πρόγραμμα), εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν συμμετοχή στις συναντήσεις με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας ή τηλεφωνικά στο 2106399597. (Το πρόγραμμα των συναντήσεων αναφέρεται στο έγγραφο του Τμήματος Π.Ε.)

Έγγραφο του Τμήματος Π.Ε.

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής