Ανακαλείται η έγκριση υλοποίησης ενημερωτικών παρεμβάσεων από τη «Let’s Go Green».

Έγγραφο ανάκλησης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.