Έγκριση των δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που διοργανώνει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για το σχολικό έτος 2013-14 για μαθητικές ομάδες Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.