Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου-Θέρμου στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου που συντονίζει με τίτλο «Αλυ <Οι>κολογία» (Αριθ. Πρωτ. 17642/Γ7/08-02-2013 Απόφαση ΥΠΑΙΘΠΑ), συνεχίζει φέτος για δεύτερη σχολική χρονιά τη λειτουργία του Δικτύου και προσκαλεί ως συντονιστικός φορέας όλους τους εκπαιδευτικούς της χώρας να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτό συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση (είτε ήδη συμμετέχουν είτε θέλουν να ενταχθούν για πρώτη φορά), με την προϋπόθεση ότι προτίθενται να υλοποιήσουν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2013-2014 περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τη θεματολογία του Δικτύου.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν για πρώτη φορά στο δίκτυο χρειάζεται συμπληρωματικά να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Όλες οι Αιτήσεις και τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας θα πρέπει να αποσταλούν στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή ΠΕ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013.

Έγγραφο του ΚΠΕ Μεσολογγίου-Θέρμου

Αίτηση συμμετοχής στο Δίκτυο

Πρωτόκολλο Συνεργασίας