Αρχείο για "21 Νοεμβρίου 2013"

ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου – Πρόσκληση για τη Συμμετοχή νέων σχολείων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Όταν η Φύση Δημιουργεί…Πολιτισμό»

Το Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης Χίου συντονίζει το Εθνικό θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Όταν η Φύση Δημιουργεί…Πολιτισμό», το οποίο ιδρύθηκε και εγκρίθηκε η λειτουργία του για τα σχολ. Έτη 2013-14 και 2014 -15 στις 23/05/13 με το υπ’αρ. Πρωτ. 70221/Γ7 σχετ. έγγραφο της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ (Τμήμα Β΄) ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. ( Βλ. και σχετ. έγγραφο της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ ( Τμήμα Β΄) ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.  175488 / Γ7 19 -11-13). Τα σχολεία και οι σχολικές ομάδες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο, να συμπληρώσουν  τη σχετική φόρμα αίτησης και το Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Η αίτηση αφορά νέα σχολεία, που επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο και η διάρκειά της θα αφορά τα Σχολ. Έτη 2013-14 και 2014-15.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να ενταχθούν πρέπει να στείλουν την  αίτησή τους στον υπεύθυνο Π.Ε. ή Σ.Δ. το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013.

Έγγραφο του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου

Αίτηση συμμετοχής στο Δίκτυο

Πρωτόκολλο Συνεργασίας

ΚΠΕ Μεσολογγίου-Θέρμου «Ενημέρωση και πρόσκληση συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο “Aλυ κολογία”»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου-Θέρμου στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου που συντονίζει με τίτλο «Αλυ <Οι>κολογία» (Αριθ. Πρωτ. 17642/Γ7/08-02-2013 Απόφαση ΥΠΑΙΘΠΑ), συνεχίζει φέτος για δεύτερη σχολική χρονιά τη λειτουργία του Δικτύου και προσκαλεί ως συντονιστικός φορέας όλους τους εκπαιδευτικούς της χώρας να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτό συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση (είτε ήδη συμμετέχουν είτε θέλουν να ενταχθούν για πρώτη φορά), με την προϋπόθεση ότι προτίθενται να υλοποιήσουν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2013-2014 περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τη θεματολογία του Δικτύου.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν για πρώτη φορά στο δίκτυο χρειάζεται συμπληρωματικά να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Όλες οι Αιτήσεις και τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας θα πρέπει να αποσταλούν στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή ΠΕ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013.

Έγγραφο του ΚΠΕ Μεσολογγίου-Θέρμου

Αίτηση συμμετοχής στο Δίκτυο

Πρωτόκολλο Συνεργασίας

ΚΠΕ Μολάων – Ενημέρωση και πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο εθνικό θεματικό δίκτυο «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει»

Σας ενημερώνουμε ότι το εθνικό θεματικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που συντονίζει το ΚΠΕ Μολάων, με τίτλο: «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει», το οποίο λειτουργεί από το σχολικό έτος 2009 – 2010, ανανεώνει και φέτος τη λειτουργία του και προσκαλεί όλους τους εκπαιδευτικούς (είτε ήδη συμμετέχουν είτε θέλουν να ενταχθούν για πρώτη φορά) που έχουν σκοπό να υλοποιήσουν την σχολική χρονιά 2013-2014 περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές ενότητες του δικτύου, να δηλώσουν την συμμετοχή τους σε αυτό, συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση.

Έγγραφο του ΚΠΕ Μολάων

Αίτηση συμμετοχής στο Δίκτυο

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων