Έγκριση διεξαγωγής του προγράμματος «Συμβιώνω με τα Ζώα γύρω μου» σε μαθητές και εκπαιδευτικούς σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας, που προτίθεται να πραγματοποιήσει η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.