Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας και στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» προγραμματίζει τη διοργάνωση τριήμερου Σεμιναρίου στις 5 έως 7 Απριλίου 2013, στους χώρους του Κ.Π.Ε. με θέμα:

«Δυνατότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Δάσος – Πολυλειτουργική αξιοποίηση των δασικών πόρων».

Το Σεμινάριο προγραμματίζεται να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι προέρχονται από σχολεία που ανήκουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Το Δάσος», εκπαιδευτικοί από τα συνεργαζόμενα στο Δίκτυο Κ.Π.Ε. και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του.

Αποστολή αιτήσεων μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2013.

Φόρμα εγγραφής για τους εκπαιδευτικούς των αχολείων (Word)

Φόρμα εγγραφής για τους εκπαιδευτικούς των Κ.Π.Ε. (Word)