Εισήγηση του Δ. Γκότζου Υπ. Π.Ε. Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας «Η ευπάθεια των παιδιών στην κλιματική αλλαγή«

Εισήγηση της Β. Πετρίδου Υπ. Π.Ε. Διεύθυνσης Δ.Ε. Β’ Αθήνας «Η διαχείριση του νερού στον αιώνα της αλόγιστης χρήσης των φυσικών πόρων»