Πίνακας συμμετεχόντων στο σεμινάριο 22-23  Φεβρουαρίου θέμα : «Τ.Π.Ε. και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Οργάνωση: Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου και τα γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Α’ και Β’ Αθήνας.

Το σεμινάριο θα γίνει στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου σε συνεργασία με τα Τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ.