ΕΠΕΙΓΟΝ

Σχετικά με τις επισκέψεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ),  η αίτηση υποβάλλεται από έναν επιμορφωμένο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εκπαιδευτικό.

Κάθε σχολείο έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση σε δυο ΚΠΕ. Οι επισκέψεις που δύναται να πραγματοποιήσει είναι μία (1) σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας και μία (1) εκτός εμβέλειας. Οι εμβέλειες παραμένουν οι ίδιες (έγγραφο 154927/Γ7/7-12-2010).


Προσοχή όλες οι αιτήσεις για τα ΚΠΕ θα γίνονται μέσω των Υπευθύνων μέχρι τις 21/12/2012.

Είναι απαραίτητο η τελευταία επιμόρφωση του εκπαιδευτικού που αιτείται επίσκεψη σε ΚΠΕ να αποστέλλεται συνημμένη με την αίτηση επίσκεψης.

Το σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Η αίτηση συμμετοχής (έγγραφο WORD)


ΕΠΕΙΓΟΝ