Το Δ.Σ. του κέντρου ΓΑΙΑ (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή) αποφάσισε να καθιερώσει είσοδο 1 €  για κάθε μαθητή, μια φορά την εβδομάδα από τις 8 Ιανουαρίου 2013 έως το τέλος της σχολικής χρονιάς (Ιούνιο 2013).

Το σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.