• 2011/02/27 στις 3:30 μμ

    Μπορούμε να παίξουμε με το Wordle http://www.wordle.net, ένα ελεύθερο διαδικτυακό εργαλείο που μας προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τα δικά μας προσωπικά «σύννεφα λέξεων». Έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε διάφορες γραμματοσειρές και χρώματα εμφάνισης των λέξεων, που έχουμε επιλέξει και είτε να μοιραστούμε τη δημιουργία μας δημόσια είτε να την αποθηκεύσουμε ως εικόνα και να τη χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε, αναφερόμενοι πάντα στην πηγή (Η εικόνα δημιουργήθηκε στο http://www.wordle.net ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο μαθήματος. Οι μαθητές θα προσπαθήσουν να βρουν συνώνυμες λέξεις, κατηγορίες ζώων,…. Επίσης και σε παρουσιάσεις, αφού, όπως λέγεται, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Επιλέγοντας Print, μας δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύσουμε τη δημιουργία μας ως pdf, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα προσθήκης εικόνων, σχεδίων χρησιμοποιώντας κατάλληλα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας (π.χ. Photoshop). Το αποτέλεσμα μπορούμε να το τυπώσουμε σε μπλουζάκια, κάρτες, φυλλάδια.