• 2010/12/15 στις 11:07 μμ

    Αγαπητοί συνάδελφοι, στο χώρο αυτό αναφέρατε τα θέματα ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων που ετοιμάζετε ή σκοπεύετε να ετοιμάετε για την 1η και τη 2η Εργασία του σεμιναρίου έτσι ώστε να έχουμε διαφορετικά μαθήματα αν είναι δυνατόν – χωρίς να αποκλείουμε και τη διαφορετική έκδοση του ίειου μαθήματος – εφόσον το επιθυμεί κάποιος συνάδλεφος/σα.