• 2012/12/09 στις 1:47 μμ

    Η αρχική περιήγηση στην πλατφόρμα και στο ιστολόγιο οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα θέματα αφορούν μαθήματα θετικού προσανατολισμού. Μήπως είναι αναγκαία η δραστηριοποίηση του κλάδου ΠΕ02 με επιμορφώσεις ώστε να δημιουργηθεί νέο και να εμπλουτιστεί το ήδη καταχωρισμένο υλικό;