Αρχεία Κατάλογος

 • Εργαλεία Δραστηριοτήτων του LAMS (890.1k)  
  Στην κατηγορία: Ακολουθίες, Μαθήματα, Εκμάθηση LAMS.
  Ανέβηκε από Σπύρος Παπαδάκης στις 2018/06/04. 721 downloads από τότε.

  Σύντομη αναφορά στα εργαλεία δραστηριοτήτων και εργαλείων ροής για τη δημιουργία ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων (ενοτήτων / μαθημάτων) και προτάσεις για την χρήση - παιδαγωγική αξιοποίησή τους.

  MSc Γιώργος Φακιολάκης, Δρ. Σ. Παπαδάκης

 • 2016_Σεμινάριο_LAMS Επίπεδο Ι (1η Ανακοίνωση) (705.1k)  
  Στην κατηγορία: Εκμάθηση LAMS.
  Ανέβηκε από Σπύρος Παπαδάκης στις 2016/02/02. 859 downloads από τότε.

  Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα

  “Διδάσκω και μαθαίνω με την υποστήριξη του LAMS"[Επίπεδο 1]
  22-2-16 - 31/03/16
  Επιμορφωτικό σεμινάριο πέντε (5) εβδομάδων – τριάντα δύο (32) διδακτικών ωρών, μικτής μάθησης (blended learning) με συνδυασμό δια ζώσης / εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης όλων των ειδικοτήτων
  LAMS Seminar Logo

  Ανακοίνωση - Αίτηση Συμμετοχής users.sch.gr/sympl-ait/
  [ΤΕΤΑΡΤΗ 03-10/02/16) και ώρα 23:55 ]

 • CIE2015 Φυλλάδιο Εργαστηρίου Εκμάθησης LAMS (1.1m)  
  Στην κατηγορία: Εκμάθηση LAMS.
  Ανέβηκε από Σπύρος Παπαδάκης στις 2015/10/13. 1073 downloads από τότε.

  Στο πλασίιο του 7th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (7th CIE2015), το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την ΕΠΥ και εστιάζεται στην Πληροφορική, αλλά και στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. στους χώρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 9-11 Οκτωβρίου 2015, έγινε εργαστήριο εκμάθησης LAMS

  http://di.ionio.gr/cie/

 • Πρότυπο αρχείο xls μαζικής δημιουργίας χρηστών-ομάδων-ρόλων (44k)  
  Στην κατηγορία: Εγκατάσταση LAMS, Εκμάθηση LAMS.
  Ανέβηκε από Σπύρος Παπαδάκης στις 2014/10/26. 350 downloads από τότε.

  Αρχείο για μαζική δημιουργία ομάδων (τάξεων ή τμημάτων), χρηστών (καθηγητών, μαθητώ), και ρόλων (καθηγητή-επόμπτη, μαθητή, διαχειριστή) ανά ομάδα.

 • Πώς να ξεκινήσω να μαθαίνω το LAMS μόνος μου (17.2k)  
  Στην κατηγορία: Εκμάθηση LAMS.
  Ανέβηκε από Σπύρος Παπαδάκης στις 2013/12/07. 497 downloads από τότε.

  - Ξεκινώντας με το LAMS(Starting with LAMS)
  -Μικρός Οδηγός Εκπαιδευόμενου (Quick Learner Guide)
  -Μικρός Οδηγός Συγγραφέα (Quick Author Guide)
  -Μικρός Οδηγός Καθηγητή(Quick Teacher Guide)
  -Μικρός Οδηγός Κοινότητας του LAMS(Quick LAMS Community Guide)
  -Επισκόπηση Εργαλείων Δραστηριοτήτων του LAMS(LAMS Activity Tool Overview)

  Για περισσότερες πληροφορίες - βοήθεια - εκπαίδευση με εκπαιδευτικά κινούμενα σχέδια και παραδείγματα μαθημάτων

  LAMS:http://www.lamsfoundation.org/

  o http://cental.lamscommunity.org
  o http://blogs.sch.gr/groups/lams/
  o http://lessonlams.com/lams/
  o http://wiki.lamsfoundation.org/pages/viewpage.action?pageId=5571502
  o http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/Home
  o http://wiki.lamsfoundation.org/pages/viewpage.action?pageId=3212722
  o http://lessonlams.com/lams/

 • Οδηγίες εγκατάστασης, ενσωμάτωσης του LAMS και Moodle σε Η/Υ με Ubuntu 12.04 (1.4m)  
  Στην κατηγορία: Ακολουθίες, Μαθήματα, Εκμάθηση LAMS.
  Ανέβηκε από ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ στις 2013/04/27. 536 downloads από τότε.

  Οδηγός για την
  α) εγκατάσταση των ΣΔΜ (LMS) Moodle, LAMS σε Η/Υ με λειτουργικό Ubuntu 12.04.
  β) ρύθμιση των δυο συστημάτων για να λειτουργήσουν σε τοπικό δίκτυο.
  γ) ρύθμιση των δύο συστημάτων για την ενσωμάτωση του LAMS στο
  Moodle.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων