• 2014/05/05 στις 6:48 μμ

  Ολοκληρώνεται και η μετάφραση – επιμέλεια στα Ελληνικά για το εγχειρίδιο που απευθύνεται στους εφήβους με τον τίτλο: The Web We Want (WWW). Υπάρχει 1 σημείο που χρειάζεται η βοήθειά σας: ποιον τίτλο θα προτείνατε εσείς για τον τίτλο στα Ελληνικά;
  α) Το Διαδίκτυο που επιθυμούμε
  β) Το Διαδίκτυο που ζητάμε
  γ) Το Διαδίκτυο που θέλουμε
  ή προτείνετε εσείς άλλη επιλογή
  Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.