2. Ο «Λόγος» μου

Ο λόγος μου αποτελεί έκφραση προσωπικών βιωμάτων ή εμπειριών και μια προσπάθεια αυτοδιαγνωστικής προσέγγισης των πραγμάτων πίσω από το αληθοφανές ή το απλά ορατό. Μια εμπειρία, ένα βίωμα οδηγεί στην αποκάλυψη της πραγματικότητας, τη διαμόρφωση μιας φιλοσοφικής τοποθέτησης του δημιουργού. Σε αυτή τη διαδικασία ο ίδιος ο δημιουργός καλεί τον αναγνώστη να μοιραστεί τις σκέψεις του αλλά κυρίως να κεντρίσει τα αισθήματα και τα συναισθήματά του ώστε ο δεύτερος να αναγνωρίσει προσωπικές του εμπειρίες ή βιώματα και να οδηγηθεί στην αυτό-περιγραφή ή την ανακάλυψη του δικού του κόσμου.

Η φύση με την αέναη κίνηση και τα χρώματά της σε περιόδους δημιουργίας, η Αρχαία Ελληνική Μυθολογία καθώς και η Ορθόδοξη Ελληνική Παράδοση αποτελούν βασικές πηγές εικόνων για την αποτύπωση και απεικόνιση των λόγων ή σκέψεων μέσα από τα δημιουργήματά μου. Φιλία, έρωτας, μικροχαρές και μικρολύπες αλλά και η ίδια η ανθρώπινη διάσταση μεταμορφώνονται σε ήχους μουσικής, ηχητικά παραδείγματα τα οποία οδηγούν στα βασικά θέματα αναζήτησης της έμπνευσής μου. Ο λόγος μετουσιώνεται σε μουσικό τόνο και επιστρέφει στον αναγνώστη ως εικόνα και ιδέα, χρώμα ή κίνηση στοχεύοντας στην ψυχοσύνθεσή του.

Η ανθρώπινη φύση όπως αναδεικνύεται κυρίως μέσα από την ψυχή και την καρδιά του ατόμου αποτυπώνεται βασικά στα μάτια και το χαμόγελο ως καθρέφτισμα του εσωτερικού κόσμου του. Είναι κείνο το καθρέφτισμα που δίνει ζωντάνια και χρωματίζει εύμορφα και την εξωτερική εμφάνιση ενώ παράλληλα επιδρά με καταλυτικό και δυναμικό τρόπο στη σκέψη και την διάθεση του ατόμου  που το αντικρίζει.