ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΕ.Λ. ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Άρσης Βαρών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων , σχ. έτους 2017-2018. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ ΑΓΩΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ _ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ Αντίγραφο του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘYΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Πλάνο αγώνων ομαδικών και ατομικών αθλημάτων ΓΕΛ – ΕΠΑΛ 2018

Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Ομαδικών Αθλημάτων καθώς και των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων Άλλων Ολυμπιακών Αθλημάτων των οποίων οι νικητές/τριες θα συμμετάσχουν στους Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (I.S.F.) σύμφωνα με την Υ.Α. αριθμ. πρωτ. 24580/Δ5/13-02-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ:6Φ964653ΠΣ-3ΡΡ).   ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΑΝΟ ΑΓΩΝΩΝ _signed 2018

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Ενόργανης Γυμναστικής ΓΕΛ-ΕΠΑΛ

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.): Προκηρύσσει τους Πανελλήνιους Αγώνες Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής και Τραμπολίνο μαθητών/τριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολ. έτους 2017-2018. –32339_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΓΟ_signed ΥΠΕΥΘYΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΑΤΟΜΙΚΩΝ