Ασκήσεις Ηλεκτροστατικής Β Γενικής

Ασκήσεις Φυσικής Β Γενικής    Συλλογή ασκήσεων πάνω στο πρώτο κεφάλαιο της Φυσικής Β Λυκείου Γενικής Παιδείας

Σχόλια

Ασκηση στις Ταλαντώσεις

ΑΑΤ και Επιτάχυνση

 Το σώμα Σ1 του παραπάνω σχήματος είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητο. Το σώμα Σ1 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Το μέτρο της μέγιστης επιτάχυνσης του Σ1 είναι α1max. Το σώμα Σ1 αντικαθίσταται από άλλο σώμα Σ2 διπλάσιας μάζας, το οποίο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση ίδιου πλάτους Α.

1.    Για το μέτρο α2max της μέγιστης επιτάχυνσης του Σ2, ισχύει:
α.  α2max = ½ α1max  ……….  β. α2max = α1max …………….. γ. α2max = 2 · α1max.
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή σχέση.

2.    Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Εξετάσεις Ομογενών 2008

Απάντηση :

Έχουμε α1max= ω12Α = (Κ/m) Α, ενώ α2max= ω22Α = (Κ/2m) Α = ½ (Κ/m) Α = ½ α1max.

Άρα σωστή είναι η α. πρόταση. 

Σχόλια

Πρώτη προσπάθεια για όλους

Σχόλιο (1)Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων