Ιδεοκατασκευές

Οι «Ιδεοκατασκευές» είναι ένα λογισμικό που βασίζεται στη θεωρία μάθησης του Vygotsky  και στα γνωσιακά μοντέλα γραφής των Γνωστικών ψυχολόγων Bereiter &  Scardamalia. Παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες για την ολοκλήρωση αφηγηματικών και περιγραφικών κειμένων σε ατομική βάση κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο στην παραδοσιακή τάξη. Θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι οι Ιδεοκατασκευές και τα συγγενικά εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως το «Καθώς μεγαλώνουμε στον κόσμο των Ελληνικών» και οι «Μαργαρίτες 1,2,3,4», είναι προϊόντα πολύχρονης εκπαιδευτικής έρευνας του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης και του καθηγητή κου Γιάννη Σπαντιδάκη.

 

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να βοηθηθούν οι μαθητές/τριες στη βαθμιαία μετάβαση από το μοντέλο της συνειρμικής γραφής στο μοντέλο της επεξεργασμένης γραφής. Με άλλα λόγια το πρόγραμμα έχει σκοπό να βοηθήσει στην ανάπτυξη των γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων στους μαθητές ώστε αυτοί να μπορούν να εκφράζονται με επάρκεια και ακρίβεια. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου οι Ιδεοκατασκευές όπως και τα νεότερα λογισμικά που αναφέρθηκαν πιο πάνω κι αποτελούν την εξέλιξή του παρέχουν βοήθεια με τρεις τρόπους: α) με υποστήριξη της βραχύχρονης μνήμης, β) με μεταγνωστικές οδηγίες για μια υψηλοτέρου επιπέδου αξιολόγηση, επανεξέταση και κατανόηση του κειμένου και της διαδικασίας γραφής και γ) με μεταγνωστικές οδηγίες που αφορούν τις δομές του κειμένου (π.χ. παράγραφοι, προτάσεις, ορθογραφία), το είδος του κειμένου, τους στόχους του συγγραφέα-μαθητή και το είδος του ακροατηρίου για το οποίο γράφεται το κείμενο

 

Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ .

 

Αξιοποίηση του λογισμικού ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος.

 

 

 

 

 

 

Δείτε το σχετικό σενάριο της Μ.Φραγκάκη από την ιστοσελίδα του Ν.Μπαλκίζα (Πατήστε εδώ)

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων