Επιμορφωτικό υλικό ΚΣΕ ΠΕ70

 

Γενικό μέρος ΠΕ 70

Ειδικό μέρος ΠΕ  70

Το γενικό μέρος όπως το παρουσιάζει   το blogs.sch.gr/mathsmagnesia

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010. (Μπαλκίζας Ν., 2008).

Μοντέλα Εισαγωγής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση σε Επίπεδο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και σε Επίπεδο Σχολικής Μονάδας (Μπαλκίζας Ν., 2008).

θεωρίες μάθησης

Θεωρίες μάθησης ( Ν.Μπαλκίζα)

Θεωρίες μάθησης (Γ. Μόκιας)

Διδακτικοί στόχοι : ταξινομία του Βloom και ταξινομία του Gagne .(Ν .Παπασταματίου)

Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού ( Ν.Μπαλκίζα).

Συστήματα διαχείρισης μάθησης 

Εικονογραφημένο λεξικό πληροφορικής

Χρήση και Υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης.( Ν.Μπαλκίζα).

Το εσωτερικό μέρος ενός υπολογιστή.

Εκπαίδευση στα δίκτυα.

Ιστορία του διαδικτύου.

Ιοί υπολογιστών

Δομή Σεναρίου (Οδηγίες Σύνταξης Εκπαιδευτικού Σεναρίου) (Επιμέλεια: Ν. Μπαλκίζας)

Εφαρμογές google για εκπαιδευτικούς

24 εργαλεία web για την τάξη (Γ.Παλαιγεωργίου)

web2 for school

Δημιουργώ παιχνίδια με το schratch (Γ.Παλαιγεωργίου)

Οδηγίες πιστοποίησης β’ επιπέδου.

Oδηγίες για τον τρόπο εξέτασης.

Μια σκέψη για το “Επιμορφωτικό υλικό ΚΣΕ ΠΕ70

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων