Οικολογική επικαιρότητα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ Ά ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΜΠΑΝΗΣ

Εκτός ελέγχου η υλοτομία παγκοσμίως.