«Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»

Για να διαβάσετε τη νέα Υπουργική Απόφαση (Δ5) για τις «Αθλητικές    δραστηριότητες   σχολείων     Πρωτοβάθμιας    και    Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης » πατήστε εδώ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΕΑ Δ5 ΩΩ0Γ4653ΠΣ-3Γ8

Για τα έντυπα Δημοτικών και Γυμνασίων πατήστε εδώ:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ’ 2016-17

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

( πίνακας 8α) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2016 -ΣΧΟΛΕΙΟ

Για τα έντυπα των

 » Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα

Κατάσταση συμμετοχής Υπόδειγμα 2- ΑΤΟΜΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ‘ΑΓΩΝΕΣ ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ’

Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ

Yπόδειγμα 9 Υπεύθυνη Δήλωση γονέα-κηδεμόνα

δηλωσεις συμμετοχής

Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η

 » Διαβάστε περισσότερα