ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Εκπαιδευτικών

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

            http://epimorfosi.edu.gr/

meizon11.jpg

Tο  νέο σχολείο οφείλει να προετοιμάσει με κριτικό τρόπο τον αυριανό πολίτη της αναδυόμενης Κοινωνίας της Γνώσης, προκειμένου να είναι σε θέση ως υπεύθυνος, δημοκρατικός, ενεργός και σκεπτόμενος πολίτης να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, αλλά και να αδράξει τις ευκαιρίες της νέας εποχής,  μετασχηματίζοντας την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που τον περιβάλλει.

 

Στο Νέο Σχολείο μαθητές  και εκπαιδευτικοί  θα πρέπει να είναι σε θέση  να αυτενεργούν και να διαχειρίζονται με κριτικό και δημιουργικό τρόπο τον τεράστιο όγκο της παρεχόμενης πληροφορίας, ώστε να μετεξελιχτούν σε παραγωγούς περιεχομένου που θα αντανακλά τις δικές τους αξίες και προτεραιότητες, οικοδομώντας, κατά συνέπεια, τη δική τους εναλλακτική οπτική για τη «διδακτέα ύλη» της τάξης τους.  Στο περιβάλλον του νέου σχολείου θα πρέπει να αναδεικνύεται ο κοινωνικός ρόλος του εκπαιδευτικού και, με αυτή την έννοια, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε ζητήματα που άπτονται της δυναμικής της ομάδας και των σχέσεων στη σχολική τάξη. Η εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων προϋποθέτει τον μετασχηματισμό του ρόλου και της διδακτικής προσέγγισης των εκπαιδευτικών της πράξης.

 

Αφήστε μια απάντηση