Θέματα Εξετάσεων Π2

Θέματα για ΠΕ 70
• Προετοιμασία 28ης Οκτωβρίου για τις μεγάλες τάξεις
• Ο κύκλος του νερού για Γ΄ Δημοτικού
• Ο κύκλος του νερού για Α΄ Δημοτικού και Νηπιαγωγείο
• Μικροί λογοτέχνες (ανάλυση και σύνθεση ποιήματος) – Γλώσσα Γ τάξης
• Μεγάλες εκστρατείες – Γλώσσα & Ιστορία Γ τάξης
• Μαθηματικά: σύγκριση-διάταξη δεκαδικών
• Ηλεκτρισμός
• Ποσοστά
• Λέξεις και φράσεις στη γλώσσα άλλων λαών (διαθεματικό)
• Γεωγραφία: γεωγραφικές συντεταγμένες, ισημερινός, μεσημβρινοί, παράλληλοι
• Η παγκοσμιοποίηση, διαφορετικοί λαοί, διαφορετικές γλώσσες, ένα παγκόσμιο χωριό
• Λογοτεχνία και Ιστορία
• Σπονδυλωτά ζώα
• Ενέργεια
• Τοπική ιστορία
• Διαθεματικό για τη μόλυνση του περιβάλλοντος
• Κλάσματα
• Οι άθλοι του Ηρακλή
• Το θέατρο στο σχολείο – διαθεματική προσέγγιση
• Η διδασκαλία του μέσου όρου,
• Η διδασκαλία της ποίησης,
• Το πράσινο στην πόλη μας
• Παραλληλία
• H εφημερίδα του σχολείου μας
• Οi τέσσερις εποχές (διαθεματικό)
• H θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων στο μάθημα της Ιστορίας και Γλώσσας στη Γ΄τάξη
• Παραγωγή, ανάπτυξη και οργάνωση των ιδεών σε κείμενο. Γλώσσα και Ιστορία Ε, ΣΤ τάξεων.
• Η ευαισθητοποίηση στην υπερκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Μελέτη Α΄ τάξης).
• Συμμετρία τριγώνων για μικρές τάξεις.
• Λογοτεχνία για μεγάλες τάξεις.
• Ψηφιακός τουριστικός οδηγός (Διαθεματικό: Γλώσσα – Ιστορία – Γεωγραφία)
• Tα γεωμετρικά σχήματα- στερεά και γραμμές από Α΄ και Β΄ Δημοτικού.
• “Τα παιδικά παιχνίδια” και αφορούσε στη Γλώσσα Γ’ τάξη
• Μονάδες μέτρησης
• Συμμετρία τριγώνων για μικρές τάξεις.
• Oι περιπέτειες του Οδυσσέα (Γ΄ τάξη)
• Μέτρηση μήκους (Β΄ τάξη)
• Παράλληλες ευθείες
• Φωτοσύνθεση
• Τα παιδικά παιχνίδια: Ο ρόλος του παιχνιδιού στη ζωή των παιδιών” Γλώσσα Γ΄ Τάξης
• Κατοικία, Γ Δημοτικού
• Η ζωή στο σχολείο-Εύθύνες δικαιώματα υποχρεώσεις Α’ – Β’ Δημοτικού
• Σύγκριση δεκαδικών αριθμών Δ’ – Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού –
Παγκοσμιοποίηση Διαθεματικό
• Ανακεφαλαίωση της ενότητας ηλεκτρισμός ΝΕΟ!
• Επεξεργασία δεδομένων στις μεγάλες τάξεις ΝΕΟ!
• Οι Έλληνες κάτω από ξένη κυριαρχία. Ιστορία Δ΄τάξης ΝΕΟ !