Διαδραστικοί Πίνακες και Δημοτικό Σχολείο

Ενόψει της ολοένα και αυξανόμενης χρήσης των διαδραστικών πινάκων μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το θεωρητικό πλαίσιο της εισαγωγής τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για Διδακτικά Σενάρια με τη χρήση διαδραστικού πίνακα κάντε κλικ εδώ.

Τέλος για την αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στην Προσχολική και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κάντε κλικ εδώ.