Για όσους δώσουν εξετάσεις για το Π1 – Βασικές Δεξιότητες

Για όσους το αποφασίσουν να δώσουν εξετάσεις για το Α΄ Επίπεδο (Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ) μπορούν να βοηθηθούν από τη βάση δεδομένων ερωτήσεων κάνοντας κλικ εδώ ή να επισκεφθούν την Ιστοσελίδα του συναδέλφου Ι. Σαλονικίδη για να κάνουν On Line δοκιμή των γνώσεων/δυνατοτήτων τους κάνοντας κλικ εδώ .

Καλή επιτυχία !!!

Νέα Περίοδος Πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων – Πρόγραμμα Π1

Γίνεται γνωστό ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα πιστοποίησης Α’ επιπέδου, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου, για την οποία η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Στην επιμόρφωση Β΄ επιπέδου μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05/06/07, ΠΕ19/20, ΠΕ60, ΠΕ70, καθώς και εκπαιδευτικοί «συναφών» κλάδων, δηλαδή εκπαιδευτικοί που έχουν τη δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων των παραπάνω κλάδων ως πρώτη ή δεύτερη ανάθεση.

 Στα προγράμματα πιστοποίησης Α’ επιπέδου, που θα υλοποιηθούν στο διάστημα Μαΐου – Ιουλίου 2012 στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠΙΣ), μπορούν να συμμετάσχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εν ενεργεία αναπληρωτές της δημόσιας εκπαίδευσης, των κλάδων της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, εκτός των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ19/20 για τους οποίους η πιστοποίηση Α’ επιπέδου δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση αυτή. Οι αναπληρωτές και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση (αποστολή στο fax: 210 6930750) από την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στα προγράμματα πιστοποίησης Α’ επιπέδου (δείτε εδώ).

O Οδηγός Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr/  → «Υλικό Επιμόρφωσης» → «Υλικό Πιστοποίησης (Δείγματα)» (εδώ) περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες και υλικό σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης, τον τρόπο απόκτησης κωδικών για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, οδηγίες χρήσης του υπολογιστικού περιβάλλοντος πιστοποίησης, καθώς και ένα δείγμα τεστ και ερωτήσεων της εξέτασης.

Τα προγράμματα πιστοποίησης προβλέπεται να ανακοινωθούν στις αρχές Μαΐου 2012, οπότε και θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων, ενώ η έναρξη της διεξαγωγής των προγραμμάτων πιστοποίησης τοποθετείται στα μέσα του ίδιου μήνα.

Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα, τις αιτήσεις συμμετοχής, τις σχετικές προθεσμίες κλπ., παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην παρούσα Πύλη ενημέρωσης και Συνεργασίας Β’ Επιπέδου:

Πηγή : http://b-epipedo2.cti.gr/

Θέματα Εξετάσεων Π2

Θέματα για ΠΕ 70
• Προετοιμασία 28ης Οκτωβρίου για τις μεγάλες τάξεις
• Ο κύκλος του νερού για Γ΄ Δημοτικού
• Ο κύκλος του νερού για Α΄ Δημοτικού και Νηπιαγωγείο
• Μικροί λογοτέχνες (ανάλυση και σύνθεση ποιήματος) – Γλώσσα Γ τάξης
• Μεγάλες εκστρατείες – Γλώσσα & Ιστορία Γ τάξης
• Μαθηματικά: σύγκριση-διάταξη δεκαδικών
• Ηλεκτρισμός
• Ποσοστά
• Λέξεις και φράσεις στη γλώσσα άλλων λαών (διαθεματικό)
• Γεωγραφία: γεωγραφικές συντεταγμένες, ισημερινός, μεσημβρινοί, παράλληλοι
• Η παγκοσμιοποίηση, διαφορετικοί λαοί, διαφορετικές γλώσσες, ένα παγκόσμιο χωριό
• Λογοτεχνία και Ιστορία
• Σπονδυλωτά ζώα
• Ενέργεια
• Τοπική ιστορία
• Διαθεματικό για τη μόλυνση του περιβάλλοντος
• Κλάσματα
• Οι άθλοι του Ηρακλή
• Το θέατρο στο σχολείο – διαθεματική προσέγγιση
• Η διδασκαλία του μέσου όρου,
• Η διδασκαλία της ποίησης,
• Το πράσινο στην πόλη μας
• Παραλληλία
• H εφημερίδα του σχολείου μας
• Οi τέσσερις εποχές (διαθεματικό)
• H θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων στο μάθημα της Ιστορίας και Γλώσσας στη Γ΄τάξη
• Παραγωγή, ανάπτυξη και οργάνωση των ιδεών σε κείμενο. Γλώσσα και Ιστορία Ε, ΣΤ τάξεων.
• Η ευαισθητοποίηση στην υπερκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Μελέτη Α΄ τάξης).
• Συμμετρία τριγώνων για μικρές τάξεις.
• Λογοτεχνία για μεγάλες τάξεις.
• Ψηφιακός τουριστικός οδηγός (Διαθεματικό: Γλώσσα – Ιστορία – Γεωγραφία)
• Tα γεωμετρικά σχήματα- στερεά και γραμμές από Α΄ και Β΄ Δημοτικού.
• “Τα παιδικά παιχνίδια” και αφορούσε στη Γλώσσα Γ’ τάξη
• Μονάδες μέτρησης
• Συμμετρία τριγώνων για μικρές τάξεις.
• Oι περιπέτειες του Οδυσσέα (Γ΄ τάξη)
• Μέτρηση μήκους (Β΄ τάξη)
• Παράλληλες ευθείες
• Φωτοσύνθεση
• Τα παιδικά παιχνίδια: Ο ρόλος του παιχνιδιού στη ζωή των παιδιών” Γλώσσα Γ΄ Τάξης
• Κατοικία, Γ Δημοτικού
• Η ζωή στο σχολείο-Εύθύνες δικαιώματα υποχρεώσεις Α’ – Β’ Δημοτικού
• Σύγκριση δεκαδικών αριθμών Δ’ – Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού –
Παγκοσμιοποίηση Διαθεματικό
• Ανακεφαλαίωση της ενότητας ηλεκτρισμός ΝΕΟ!
• Επεξεργασία δεδομένων στις μεγάλες τάξεις ΝΕΟ!
• Οι Έλληνες κάτω από ξένη κυριαρχία. Ιστορία Δ΄τάξης ΝΕΟ !